DeWereldMorgen | Ivo De Kock

24/01/2020 10:04

“Met deze documentaire willen we een weerwoord bieden aan de kritiek die cultuur momenteel ondergaat en het voortdurende in vraag stellen van diens economische nut. Hoewel de film een historische gebeurtenis verbeeld, benadrukt hij eveneens hoe ons culturele en sociale leven blijvend in beweging is, en is wat het is bij gratie van verandering, vernieuwing en evolutie.